سايت SAP
محصولات
-(17 Body)  Print

مديريت برنامه ريزي منابع سازماني Enterprise Management: ERP

طيف وسيعي از فعاليت‌ها که هدف آن، گردآوري تمام داده‌ها و فرايندهاي يک سازمان در يک سيستم واحد و در نهايت بهبود عملکرد سازمان است مي باشد .بسته نرم افزاري ERP مجموعه اي است از ماژول هاي آماده که تمام فرآيندهاي تجاري سازمان را پوشش مي دهد. از مزايايERP مي توان به کاهش هزينه هاي انبار،کاهش هزينه هاي سفارش،کاهش هزينه هاي توليد،کاهش هزينه عمليات مالي، کاهش هزينه حمل و نقل، کاهش هزينه هاي ناشي از توقف خط توليد، کاهش هزينه خطاهاي ناشي از هماهنگي ضعيف بين واحدهاي مختلف سازمان،کاهش زمان تکميل و نهايي کردن محصولات، افزايش شفافيت و ردگيري فرآيندهاي توليد براي مشتري،افزايش قابليت متناسب سازي براي مشتري،افزايش رضايت مندي مشتري از طريق درگير کردن وي در کارها از لحظه سفارش تا دريافت محصول،همچنين افزايش فروش و در نهايت رشد و بالندگي سازمان «سيستم ERP يكي از كارآمدترين سيستمهاي يكپارچه سازي اطالعاتي به منظور كنترل منابع سازمان و پشتيباني فرايندهاي آن، صرفهجويي در هزينهها، استاندارد شدن، ارتقاي مراحل عمليات، بهبود ارتباطات سازماني و... به شمار ميآيد.» «مديريت برنامه ريزي منابع سازماني SAP، از فرايندهاي کسب و کار end-to-end که باعث گسترش مرزها ي(محدودهاي )سازماني و يکپارچه شدن سازمان با ديگر شرکاي کسب و کار مي باشد پشتيباني مي کند. »

SAP training

هوش تجاري Analytics:

نوعي از سيستم هاي اطلاعات سازماني مبتني بر سطوح سازمان است که مديريت مياني و ارشد را در تحليل وضعيت کنوني و همچنين پيش بيني آينده سازمان بر اساس داده هاي موجود در سازمان ياري مي رساند. با استفاده از اين سيستم، سازمان داراي هوشي خواهد بود که مديريت آن را در تحليل و پيش بيني آينده در قالب نشان دادن فرصت ها و تهديد هاي سازمان، ياري خواهد کرد.

SAP training

مديريت روابط با مشتري (Customer Relationship Management:

يک راه حل جامع و سيستماتيک که با يکپارچه سازي مباني ارتباط با مشتري يعني فرايند هاي بازاريابي،فروش و خدمات پس از فروش در جهت دستيابي، توسعه و حفظ رضايتمندي مشتريان ،افزايش سودآوري و ايجاد ارزش افزوده اقتصادي در سازمانها نقش بسزايي دارد. راه حل هاي ارائه شده در «مديربت ارتباط با مشتري »در جهت ايجاد و راه اندازي فرايندهاي خودکار و بهينه سازي فرايندهاي کسب و کار در محدوده بروني سازمان با هدف بهينه سازي درک روابط سازمان با مشتري ارائه شده و تمرکز عمده آن بر روي مديريت خودکار فرايندهاي بازاريابي، فروش و ارائه خدمات به مشتري مي باشد. «مديريت روابط با مشتري SAP شما را قادر مي سازد مشتريان خود را بر اساس صنعت و شخصي سازي تجربيات مشتريان تعريف کنيد personalize the customer experience»

SAP training

 

 

 تلگرام لينکدين

تهران خيابان پانزدهم گاندي پلاک25
seainfo[@]samenea.com
شماره تماس: 81137000-021