سايت SAP
ماژول هاي SAP ERP
-(17 Body)  Print
SAP

وظيفه اصلي دفتر کل نماياندن وضعيت حسابداري مالي است. دفتر کل تمامي رويدادهاي مالي رخ داده در فعاليت کسب و کار را ثبت و بنابراين نمايش مالي فرايندهاي ساير ماژولها مي باشد. لازم به يادآوري است که امکان ثبت سند به صورت مستقيم در ماژول دفتر کل وجود دارد. از مزاياي اين سيستم اطلاعات مالي منسجم، پشتيباني از استانداردهاي گزارشگري مالي بين المللي(IFRS ) موازي با استانداردهاي جاري ايران و پشتيباني از عمليات مربوط به ماليات بر ارزش افزوده است. قابليت هاي اين سيستم به شرح زير است:

ويژگيهاي عمومي

 • امکان تعريف چندين Company Code و Chart of Account بر روي يک DATA base براي سازمانها و موسسات اقتصادي که داراي چندين شرکت هستند.
 • امکان تعريف تقويم شمسي براي سازمان ها و موسسات اقتصادي ايراني
 • پشتيباني از ويژگي چند ارزي
 • ثبت خودکار کليه اسناد و فرآيندهاي حسابداري از طريق درجه بالاي يکپارچگي با فرآيندهاي لجستيک و توليد
 • امکان آرشيو کردن اسناد و بازيابي مجدد آنها
 • امکان بودجه بندي بر روي سرفصلهاي حسابداري و فرآيندهاي خريد
 • امکان رديابي کليه فرايند هاي طي شده از سند حسابداري تا مرحله ابتدايي آن

ساختار حسابها و اسناد

 • تعريف کدينگ حسابها در سطح سيستم(Client) ،ساختار حساب (Chart Of Account) و Company Code
 • امکان طبقه بندي حساب‌هاي معين در گروه بندي‌هاي متفاوت
 • تعيين حقوق دسترسي به ازاي هر حساب جهت رويت توسط کاربران مختلف
 • عمليات طي دوره و پايان دوره
 • ثبت اطلاعات سند به صورت يادداشت (Hold)، موقت (Parked)، ثبت به عنوان تکميل شده (Save as complete) و قطعي (Post)
 • امکان تعريف تعداد بررسي کنندگان اسناد حسابداري با توجه به ساختار سازماني واحد مالي
 • امکان تسويه مانده حساب‌ها به شکل اتوماتيک و دستي
 • امکان تعريف الگوي سند اتوماتيک براي اسناد پرکاربرد و تکراري
 • تعيين حقوق دسترسي به تفکيک اسناد صادر شده توسط هر کاربر
 • امکان تهيه اتوماتيک اظهارنامه ماليات بر ارزش افزوده (VAT)
 • ارسال اطلاعات به قالب هايي همچون ( Excel, Word, XML, PDF ) به منظورتجزيه و تحليل‌ هاي مالي مورد نظر کاربر
 • گزارش‌ هاي ساده و تحليلي دفاتر و تراز ريالي و ارزي در قالب گزارش‌ هاي جامع حسابداري
 • تهيه گزارش هاي رايج در سيستم مالي به صورت استاندارد
 • امکان تهيه گزارش‌هاي مقايسه‌اي
 • ارائه گزارش ريز اقلام ماليات بر ارزش افزوده (VAT)
 • امکان ساخت گزارشهاي مورد نظر مشتريان
SAP

ماژول دارايي ثابت سيستم SAP امکان مديريت و مانيتور دارايي هاي ثابت مشهود را به کاربران مي دهد. ماژول دارايي ثابت به عنوان يک زير ماژول سيستم حسابداري مالي به همراه تمام تراکنش ها ي مورد نياز آن مي باشد. سيستم دارايي ثابت يکپارچگي نزديکي با ماژول دفترکل دارد. اين ماژول به محاسبه استهلاک انباشته پيش بيني شده برمبناي بهاي تمام شده دارايي و عمر مفيد آن مي پردازد و نتيجه عملکرد آن به ماژول دفتر کل ارسال مي گردد. فرآيندهاي اصلي اين حوزه شامل موارد زير مي باشد:

 • تعريف قوانين استهلاک با توجه به قوانين مالياتي و استانداردهاي حسابداري ايران
 • تعيين محل استقرار دارايي با توجه به ساختار سازماني
 • تعيين روش محاسبه استهلاک دارايي از طريق گروه دارايي يا قلم دارايي
 • ثبت اطلاعات دارايي¬‌ها و امکان تهيه گزارش بر مبناي شيوه هاي استهلاک متفاوت بابت يک گروه دارايي به قصد تهيه گزارشات مديريتي
 • صدور اسناد مالي دارايي‌ها
 • ثبت دارايي¬‌ها و تخصيص شماره پلاک از طريق خريد مستقيم، دريافت از انبار، اقلام تکميل شده توسط پروژه¬ها يا اقلام انتقالي از سازمان¬هاي ديگر
 • گزارش‌ها
SAP

ماژول پرداخت به ثبت و مديريت تمامي اطلاعات مربوط به فروشندگان مي پردازد. اين ماژول با سيستم مديريت خريد داراي يکپارچگي کامل است. سيستم با ثبت و ضبط اطلاعات فاکتور و دريافت کالا به مديريت نقدينگي به منظور بهينه کردن برنامه نقدينگي سازمانها کمک مي کند. ماژول پرداخت در لحظه، اسناد حسابداري مربوطه را در ماژول دفتر کل( G/L) ثبت مي کند.سيستم مي تواند نسبت به پيش بيني تاريخ سر رسيد و ساير گزارشات استاندارد به جهت مانيتورکردن اقلام باز اقدام نمايد.

ماژول دريافت به ثبت و مديريت تمامي اطلاعات مربوط به مشتريان مي پردازد. اين ماژول با سيستم مديريت فروش يکپارچه است. تمامي اطلاعات ثبت شده در ماژول دريافت مستقيما تاثير خود را بر ماژول دفتر کل(G/L) مي گذارد. ماژول دريافت صرفا جهت حسابداري دريافتني به کار نمي رود بلکه اطلاعات مورد نياز مديريت اعتبار مشتريان را نيز تامين مي کند و از طرفي در تهيه گزارشات مورد نظر مديريت نقدينگي به کار مي رود. فرآيندهاي اين حوزه شامل موارد زير است:

 • فرآيندهاي دريافت و پرداخت
 • صدور درخواست دريافت و پرداخت بر مبناي مستندات ساير ماژول‌ها
 • صدور دستور پرداخت بر مبناي درخواستهاي ارسالي از ساير ماژولها
 • ثبت در يافت و پرداخت بر اساس درخواستها و دستورهاي صادره
 • ثبت اسناد حسابداري مربوط با عمليات دريافت و پرداخت با الگوهاي قابل تعريف توسط کاربر
 • پوشش دهي ضمانتنامه هاي به نفع شرکت و ضمانتنامه هاي به عهده شرکت
 • ثبت فرايند دريافت و پرداخت ضمانت نامه‌هاي بانکي .
 • گزارشات تحليلي سيستم (شامل گزارش گردش وجوه نقد (cash flow)، گزارش اقلام دريافتي و پرداختي، گزارش نقدينگي بابت پيش‌بيني‌هاي آتي، گزارش درخواست هاي دريافت و پرداخت)
SAP

مديريت مواد يکي از بزرگترين ماژول‌هاي عملياتي SAP ERP است كه براي مديريت موجودي و كليه فرآيندهاي خريد-تا-پرداخت استفاده مي‌شود و با ماژول‌هايي نظير مديريت فروش و توزيع، برنامه ريزي توليد، مديريت پروژه و مديريت کيفيت يكپارچه است. ماژول مديريت مواد کليه انواع فرآيندهاي تامين شامل خريد اماني، خريد پيماني، خريد شخص ثالث، خريد خدمات و غيره را پوشش مي دهد. اين فرآيند همچنين با ماژول مديريت حسابداري کاملا يکپارچه است. فرآيندهاي اصلي در حوزه مديريت مواد به شرح زير است:

 • اطلاعات پايه (کالا، خدمات، فروشنده، سوابق خريد)
 • درخواست خريد
 • استعلام قيمت و مناقصات
 • سفارش خريد
 • مديريت قراردادهاي خريد
 • برنامه ريزي نيازمنديهاي مواد (MRP)
 • مديريت تامين خدمات
 • ارزيابي تامين کنندگان
 • صورتحساب فروشنده
 • تجارت خارجي
 • درخواست کالا از انبار(رزرو کالا)
 • مديريت موجودي کالا(دريافت، ارسال، عودت، جابجايي، جابجايي بين انبارها، جابجايي انواع انباشته ها، و...)
 • ارزش گذاري موجودي انبار
 • انبارگرداني
 • گزارش ها
SAP

ماژول فروش و توزيع يكي از ماژول‌هاي اصلي، مهم و پرکاربرد SAP در حوزه لجستيک مي¬باشد که کليه فرآيندهاي فروش از درخواست مشتري تا تحويل کالا و ثبت فاکتور را پشتيباني مي نمايد. ماژول مديريت فروش و توزيع با ساير ماژول هاي حوزه لجستيک نظير برنامه¬ريزي توليد، مديريت مواد، مديريت کيفيت، کنترل پروژه و نيز با ماژول مديريت مالي و حسابداري يکپارچگي کامل دارد. فرايند هاي فروش و توزيع به شرح زير است:

 • اطلاعات پايه (کالاها، مشتريان، اجزاي قيمت گذاري و...)
 • پشتيبان فروش
 • درخواست مشتري و اعلام قيمت
 • سفارش
 • قراردادهاي فروش
 • بسته بندي و ارسال
 • حواله فروش و تحويل
 • ثبت فاکتور
 • مديريت اعتبارات
 • صادرات
 • قيمت گذاري
 • گزارش ها
SAP

ماژول برنامه‌ريزي توليد، با ارائه راهکارهاي جامع جهت پياده سازي در انواع محيط‌هاي توليدي مانند پالايشگاه هاي نفت و گاز، معادن، خودروسازي، مواد غذايي و پشتيباني انواع سياست‌هاي توليدي مانند ساخت براي سفارش (Make to Order) و ساخت براي انبارش (Make to Stock)، بعنوان يکي از مهم‌ترين قسمت‌هاي محصول SAP-ERP شناخته مي‌شود. فرآيندهاي اصلي اين ماژول به صورت زير قابل دسته بندي هستند:

 • جمع آوري و نگهداري اطلاعات مربوط به مواد و محصولات، درخت محصول، توالي عمليات توليد و روش توليد برنامه‌ريزي فروش و عمليات: با استفاده از اين ابزار امکان استفاده از داده‌هاي ادوار گذشته، جهت پيش‌بيني فروش آينده فراهم شده و ميتوان بر اساس پيش‌بيني فروش، نسبت به ايجاد و تسطيح برنامه توليد اقدام نمود.
 • برنامه‌ريزي و پيش‌بيني تقاضا: با استفاده از اين ابزار ميتوان نسبت به برنامه‌ريزي ميان-مدت و يا بلند مدت توليد در قالب چندين طرح اقدام نموده و علاوه بر بررسي شدني بودن طرح‌ها، بهترين طرح را انتخاب کرد.
 • برنامه‌ريزي احتياجات مواد: اين ابزار بعنوان مهم‌ترين ابزار جهت برنامه‌ريزي، علاوه بر شکست درخت محصول و محاسبه مقادير مورد نياز، با درنظر گرفتن مشخصات سفارشي متعدد مانند ذخيره اطمينان، موجودي فعلي، موجودي در راه، حداقل و حداکثر مقدار سفارش، ضرايب بسته بندي و ... نسبت به صدور درخواست توليد و تأمين اقدام کرده و حتي روش توليد و يا تأمين کننده را نيز پيشنهاد مي‌کند.
 • برنامه‌ريزي احتياجات ظرفيت: اين ابزار ظرفيت –بعنوان مثال نفر/ساعت و يا ماشين/ساعت- مورد نياز جهت تحقق برنامه توليد را مشخص کرده و در تسطيح برنامه توليد کارايي دارد.
 • کنترل توليد: امکان دريافت مواد اوليه، ثبت توقفات رخ داده در حين توليد، حواله مواد مصرفي و رسيد محصولات، کنترل کيفيت حين و پس از توليد از جمله قابليت‌هاي موجود در کنترل توليد SAP-ERP مي‌‎باشد.
 • برنا‌مه‌ريزي بهاي تمام شده کالا: با استفاده از پايگاه داده‌اي که در سيستم ايجاد مي‌شود، امکان محاسبه بهاي تمام شده فراهم ميشود. علاوه بر اين به ازاي هر ثبت توليد نيز هزينه‎هاي واقعي توليد محاسبه شده و قابليت رديابي اين اختلاف نيز وجود دارد.
SAP

مديريت نگهداري و تعمير فرآيند نگهداري و تعمير را در سيستم SAP ارائه مي¬نمايد. ماژول مزبور در سطح وسيعي با کنترل کيفيت، مديريت حسابداري، مديريت مواد، کنترل پروژه و برنامه ريزي توليد داراي يکپارچگي است. فرآيندهاي اصلي اين سيستم شامل موارد مشروحه زير مي¬باشد :

 • اطلاعات پايه (شامل مکان هاي عملياتي، تجهيزات، درخت محصول (BOM)، شماره سريال ها و...)
 • مديريت درخواست‌ها
 • تعميرات پيشگيرانه
 • تعميرات اضطراري
 • نوسازي تجهيزات
 • کاليبراسيون
 • نگهداري و تعمير توسط پيمانکار (نگهداري و تعمير برون سازماني)
 • تعميرات و نگهداري اساسي (نگهداري و تعمير در قالب پروژه)
 • برنامه ريزي نيروي انساني تعميرات
 • برنامه ريزي در دسترس بودن ابزارآلات و تجهيزات
 • مديريت هزينه هاي تعميرات
 • مديريت سوابق تعميرات
 • مديريت وارانتي تجهيزات
 • گزارش ها
SAP

سيستم کنترل پروژه SAP بخشي از راهکار SAP جهت مديريت پروژه¬¬ها مي¬باشد. اين سيستم امکان مديريت پروژه¬ها در سراسر چرخه حيات پروژه، از مرحله ايجاد ساختار پروژه، تا ايجاد نقشه هاي جزئي، اجرا و اتمام پروژه را فراهم مي¬نمايد. به دليل يکپارچگي کامل اين ماژول با ساير ماژول¬ها از جمله مالي و لجستيک، اين سيستم بالاخص در مديريت پروژه¬هاي بزرگ و پبچيده مانند پروژه¬هاي ساخت، توليد، نگهداري، سرمايه¬گذاري يا هزينه¬اي در صنايع گوناگون مورد استفاده قرار مي¬گيرد. مدير پروژه بايد بتواند اجراي موفق پروژه در محدوده زمان و بودجه مشخص شده را تضمين نمايد. بدين منظور، وي نياز به ابزاري قدرتمند دارد که بتواند ساختار پروژه را با جزئيات دقيق درآن ايجاد نموده و سپس اجرا، نظارت و کنترل نمايد. اين امر با بهره-گيري از قابليت¬هاي سيستم SAP PS محقق مي گردد. فرآيندهاي مديريت پروژه به شرح زير است:

 • تعريف پروژه و ساختار آن
 • برنامه ريزي پروژه (زمان، درآمد، مواد، منابع، هزينه)
 • اجرا و کنترل پروژه
 • محاسبه قيمت تمام شده پروژه
 • مديريت بودجه¬ي اختصاص يافته به پروژه
 • ثبت کار انجام شده بر پروژه، توسط پرسنل، با بهره¬گيري از پورتال و يکپارچگي با ماژول منابع انساني
 • خاتمه و تسويه پروژه
SAP

ماژول مديريت کيفيت SAP QM كار¬هاي مرتبط با برنامه¬ريزي كيفيت، بازرسي كيفيت و كنترل كيفيت را درون يك سازمان پشتيباني مي¬كند. اين ماژول مشخصاتي را براي رويه¬هاي استاندارد¬هاي كيفيت تعيين، ايجاد گواهي¬نامه¬هاي كيفيت را كنترل و اطلاعيه¬هاي مرتبط با كيفيت را مديريت مي¬كند. همچنين داده¬هاي مربوط به كيفيت را ثبت مي نمايد. ماژول مديريت کيفيت تضمين مي¬كند كه محصولات/خدمات استاندارد¬هاي دقيق تنظيم شده را رعايت و يكپارچه¬سازي مي¬كنند. فرآيندهاي مديريت کيفيت به شرح زير است:

 • برنامه ريزي کيفي: امکان تعريف روش‌ها و دستورالعمل‌هاي بازرسي، رويه‌هاي نمونه برداري و نوع بازرسي شامل بازررسي ورودي، حين و پس از توليد و ...
 • بازرسي کيفي: امکان ثبت نتايج بازرسي و تصميم‌گيري در خصوص قبول يا رد محموله‌ها
 • مديريت گواهينامه‌هاي کيفي: از طريق اين قابليت ميتوان براي محموله‌هاي ورودي و خروجي از سازمان، گواهينامه‌هاي کيفي را ثبت و کنترل کرد.
 • کنترل کيفيت: با استفاده از نمودارهاي کيفي که بر اساس بازرسي‌هاي کيفي بدست مي‌آيند؛ ميتوان نسبت به کنترل کيفيت اقدام نمود.
 • کاليبراسيون ابزارها
 • مديريت شکايات و مشکلات: انواع مشکلات مربوط به تأمين کنندگان و مشتريان و همچنين مشکلات داخلي توليد که در حين بازرسي مشاهده ميشوند، را ميتوان دراين قسمت وارد کرده و اقدامات آتي براي پيگيري و مرتفع کردن خرابي را مديريت نمود.
SAP

ماژول خدمات مشتري از ارائه، مديريت و پردازش کليه خدمات که سازمانها براي مشتريانشان فراهم مي آوردند پشتيباني مي نمايد. اين سرويس ها مي تواند براي وارانتي هايي که براي محصولات ارائه مي شود ارائه گردد يا وارانتي هايي که بصورت مستقيم توسط مشتريان خريداري مي گردد. فرآيندهاي اين ماژول به شرح زير است:

 • اطلاعات پايه (تجهيزات، شماره سريال، کالاو...)
 • درخواست خدمات
 • سفارش خدمات
 • اجرا و تائيد خدمات
 • قرارداد خدمات مشتريان
 • صورتحساب خدمات
 • مديريت مراکز تماس
 • گزارش ها
SAP

مديريت حمل و نقل SAP کليه فعاليت هاي مربوط به حمل و نقل فيزيکي کالاها از يک مکان به مکان ديگر را پشتيباني مي نمايد که شامل هر دوي کالاهاي وارده به سازمان و کالاهاي صادره از سازمان مي باشد. برنامه ريزي و پردازش حمل و نقل، رسيدن محموله ها به مقصد بدون تاخير و مطابق با برنامه را تضمين مي¬کند. از اين ماژول جهت فعاليت هاي زير مي توان استفاده نمود:

 • ايجاد رزرو حمل و نقل
 • برنامه ريزي حمل و نقل
 • تعريف وسايل حمل و انتخاب آنها جهت حمل يک محموله مشخص
 • تعريف مسيرهاي حمل
 • پايش حمل بار
 • محاسبه هزينه حمل براي هر دوي سفارش دهنده و شرکت پيمانکار حمل
 • در نظر گرفتن تجارت خارجي و قوانين مربوط به حمل کالاهاي خطرناک
 • کنترل انتقال کالا بين دو محل داخلي سازمان
 • گزارش ها
SAP

ماژول مديريت فيزيکي انبار (WM)، کليه فرآيندهاي مربوط به جابجايي¬هاي کالا در انبارهاي بزرگ و پيچيده را پشتيباني مي نمايد. اختلاف عمده بين مديريت موجودي در IM و WM در اين است که در IM سيستم تنها قابليت نمايش موجودي يک ماده را در سطح انبار دارد ولي WM قابليت مديريت موجودي در سطح قفسه ها را دارد که براي انبارهاي بزرگ و پيچيده مناسب است. در واقع WM استفاده از قفسه ها، پالت ها و ساير امکانات انبار را بهينه مي کند و در هر زماني موقعيت دقيق يک کالاي مشخص در انبار را بدست مي دهد. قابليت هاي WM به شرح زير مي¬باشد:

 • امکان پياده سازي انواع استراتژي هاي گذاشت و برداشت
 • امکان کنترل دقيق تر موجودي و رديابي موجودي ها در سطح قفسه
 • کنترل بهتر اطلاعات
 • پردازش کليه جابه جايي هاي داخل انبار
 • بهينه سازي استفاده از ظرفيت داخل انبار
 • قابليت به روز رساني رکوردهاي موجودي انبار بر حسب دقيقه
 • کاهش زمان جابه جايي هاي داخل انبار
 • افزايش دقت
SAP

سيستم مديريت ارتباط با تامين کنندگان کليه فرآيندهاي تامين را با هدف کوتاه کردن سيکل تامين و يکپارچه کردن تامين کننده در فرآيندهاي تامين بصورت Web-based پشتيباني مي نمايد. SRM از دو جزء اصلي تدارکات سلف سرويس(Self-service procurement) و تامين کننده سلف سرويس (Supplier Self-Service) تشکيل شده است. تدارکات سلف سرويس محيطي براي ورود کارکنان به فرآيند تامين جهت ثبت درخواست ها و پايش وضعيت آنها مي باشد. تامين کننده سلف سرويس به جهت ايجاد دسترسي براي تامين کنندگان براي مشارکت در چرخه تامين و پاسخگويي به سفارشات خريد و تائيد قراردادها و غيره مي باشد.

فرآيندهاي اصلي تدارکات سلف سرويس به شرح زير مي باشد:

 • مديريت اطلاعات‌پايه
 • ايجاد سبد خريد
 • تائيد سبد خريد
 • پردازش سبد خريد
 • ايجاد درخواست و سفارش خريد
 • تأييديه دريافت کالا
 • ثبت صورتحساب و پرداخت

فرآيندهاي اصلي تامين کننده سلف سرويس به شرح زير مي باشد:

 • مناقصه‌هاي آنلاين
 • منبع يابي
 • تائيد سفارش خريد (از سوي تامين کننده)
 • اعلام ارسال کالا (از سوي تامين کننده)
 • ارسال صورتحساب توسط تامين کننده
 • مديريت قراردادهاي فروشندگان
 • ارزيابي تأمين‌کنندگان
SAP

سيستم مديريت منابع انساني SAP به عنوان يکي از توسعه‌يافته‌ترين برنامه¬ها به طور خاص در بيش از 5000 شرکت و 190 کشور جهان با تعداد پرسنلي بيشتر از 4.6 ميليون پرسنل استفاده مي¬شود. ماژول مديريت منابع انساني SAP مجموعه اي از ابزارهاي يکپارچه را به سازمان ارائه مي دهد تا با کارايي بالاتر به مديريت پرسنل خود بپردازد. اين ماژول با سيستمي کردن فرآيند هاي اصلي مديريت منابع انساني به افزايش اثريخشي دپارتمان مديريت منابع انساني وکاهش هزينه هاي نيروي انساني کمک شاياني مي نمايد. ماژول مديريت منابع انساني از بخش هاي ذيل تشکيل شده است:

برنامه ريزي و تحليل نيروي کار (Workforce planning and analytics): در اين بخش سيستم به کاربران و مديران منابع انساني سازمان اين امکان را مي دهد تا اطلاعات دقيق و بروز از وضعيت نيروي کار خود داشته باشد. اين بخش شامل زيربخش هاي ذيل مي باشد:

 • برنامه ريزي نيروي کار (workforce planning)
 • برنامه ريزي هزينه هاي نيروي کار و شبيه سازي آن (workforce cost planning and simulation)

مديريت استعداد (talent management): در اين بخش سيستم به طور کارا امکان يافتن، توسعه، نگهداري و پرداخت مزايا به استعدادهاي برتر را در اختيار سازمان قرار مي دهد. اين بخش شامل زيربخش هاي ذيل مي باشد:

 • مديريت شايستگي (Competency management)
 • جذب و استخدام (Recruiting)
 • مديريت عملکرد (Performance management)
 • برنامه ريزي جانشين پروري و کارراهه شغلي (career and succession planning)
 • مديريت آموزش (Enterprise learning management)

فرآيندهاي کليدي منابع انساني (Core HR Processes): اين بخش شامل فرآيندهاي اتوماتيک، يکپارچه و کليدي منابع انساني در قالب مواردذيل مي باشد:

 • امور پرسنلي (Employee administration)
 • مديريت سازمان (Organizational management)
 • مديريت مزايا و امور رفاهي (Benefits management)
 • مديريت حضور و غياب (Time management)
 • مديريت حقوق و دستمزد (payroll management)
 • مديريت سفر و ماموريت (travel management)
 • ساير فرم ها و فرآيندهاي منابع انساني (HCM processes and forms)

سرويس هاي مديريت منابع انساني (HCM service delivery): اين سرويس اين امکان را به کارکنان مي دهد تا در هرجا و هر زمان از اطلاعات پرسنلي خود آگاهي يافته و درخواست هاي خود را در قالب فرآيندهاي از پيش طراحي شده ارسال نمايند.

 • پورتال سازماني کارکنان (Employee self-services)
 • پورتال سازماني مديران (Manager self-services)

 

 تلگرام لينکدين

تهران خيابان پانزدهم گاندي پلاک25
seainfo[@]samenea.com
شماره تماس: 81137000-021