سايت SAP
پلتفرم و راهکارهاي تکنولوژي
-(16 Body)  Print

راهکارهاي SAP را از منظر پلتفرم و تکنولوژي ميتوان به 5 دسته زير تقسيم کرد:

SAP training

تحليلي:

هوش تجاري، تحليل‌هاي پيشگويانه و مديريت عملکرد کسب و کار در اين دسته مي‌گنجند.

هوش تجاري تحليل‌هاي پيشگويانه مديريت عملکرد کسب و کار
به‌تصوير کشيدن داده‌ها مدل‌سازي پيشگويانه مديريت استراتژي
گزارشگيري و تحليل مديريت داده پيشگويانه برنامه‌ريزي و پيش‌بيني بودجه
داشبوردهاي مديريتي و کاربري مديريت مدل مديريت هزينه و سود
تحليل داده‌هاي موبايل امتيازدهي تلفيق‌هاي مالي
  شبکه پيشگويانه و تحليل روابط کزارشگيري

مديريت IT:

مديريت زيرساخت IT مديريت چرخه عمر برنامه‌هاي کاربردي
کنترل وضعيت زير ساخت IT کنترل عمليات خاص هر برنامه کاربردي
استفاده بهينه از از اموال IT مستندسازي، پياده‌سازي و تست راهکارهاي جديد
حداکثر بهره‌گيري از سرمايه‌گذاري‌هاي IT و دسترسي مداوم تبديل دورنماي IT
  کاهش هزينه‌هاي عملياتي IT

امنيت نرم افزار:

مديريت دسترسي و هويت امنيت زيرساخت IT و برنامه‌هاي کاربردي
مديريت کاربران و گردش کارها حافظت در برابر حملات سايبري داخلي و خارجي
کاهش ريسک و هزينه تحليل‌هاي پيچيده حفاظت اطلاعات محرمانه از سرقت، دستکاري و تخريب
فراهم کردن امنيت براي برقراري ارتباط بين سيستم‌هاي SAPو غير SAP امکان شناسايي خطرات بالقوه مانند دسترسي‌هاي کنترل نشده

مديريت داده‌ها:

با استفاده از راهکارهاي SAP ارزش بيشتري را ميتوان از داده‌ها استخراج کرد.

Big Data on Hadoop انبار داده‌ها سيستم مديريت پايگاه داده مديريت اطلاعات کسب و کار
مديريت تنوع و گوناگوني داده تسهيل انبارش داده‌ها فراهم کردن داده‌هاي دقيق، به‌موقع و جامع فراهم کردن داده‌هاي کامل و امن امکان يکپارچه‌سازي، ارتقا، مديريت و آرشيو داده‌هاSAP
ديجيتال سازي، نوآوري و تسهيل در اجرا کاهش جابجايي و آماده‌سازي داده دسترسي سريع به تحليل‌ها  

بستر و زيرساخت:

با استفاده از بستر و زيرساخت SAP مي‌توان از رعايت استانداردهاي رايج مطمئن بوده و به تکنولوژي‌هايي چون يکپارچگي، تعامل و مديريت رابط‌ها (Interface) دست يافت.

بستر برنامه کابردي محتوا و تعامل مديريت رابط مديريت و يکپارچگي فرآيند
اجراي سريع کاربري‌هاي فعلي پوشش تمامي فرآيندها از برنامه‌هاي کاربردي ساده تا تحليل‌هاي پيچيده فراهم کردن موارد مورد نياز کاربرمديريت استراتژي مشاهده و تطبيق نيازهاي سازمان بهبود کارايي عملياتي
تسريع توسعه نسل بعدي کاربري‌ها ترکيب تحليل، تراکنش، مستندات و گردش کار از طريق موبايل، محل کار و يا Cloud دسترسي کارکنان و شرکا به اطلاعات مورد نياز از طرق مختلف بهبود کارايي عملياتي
داشبوردهاي مديريتي و کاربري مديريت مدل مديريت هزينه و سود مديريت چرخه عمر فرآيند
ذخيره، دسترسي و پردازش سريع داده‌ها   بهبود تجربه کاربري يکپارچگي فرآيندي براي سيستم‌هاي SAP و غير SAP

 

 تلگرام لينکدين

تهران خيابان پانزدهم گاندي پلاک25
seainfo[@]samenea.com
شماره تماس: 81137000-021