سايت SAP
درباره ما
-(17 Body)  Print
 • 1389
 •  

  پايه گذاري مديريت طرح سيستم هاي ستادي

  پايه گذاري مديريت طرح سيستم هاي ستادي

 •  

  امکان‌سنجي و انتخاب SAPبعنوان يک راهکار

  امکان‌سنجي و انتخاب

 • 1390
 •  

  برگزاري همايش SAP با حضور مستقيم شرکت در هتل اوين تهران

 •  

  برگزاري دوره هاي آموزشي SAP در ايران در حوزه هاي مختلف

 • 1392
 •  

  نصب سيستم Solution Manager به منظور مديريت سيستم‌ها و ارتباط مستقيم با SAP

 •  

  عملياتي شدن سيستم SAP در مؤسسه اعتباري ثامن

 • 1393
 •  

  امکان سنجي پياده سازي SAP در شرکت نفت بهران

 • 1394
 •  

  عملياتي شدن سيستم SAP در شرکت ثامن ارتباط عصر

 • 1395
 •  

  ارتقاء سيستم مؤسسه اعتباري ثامن به نسخه EHP7 و تغيير به معماري با افزونگي بالا (HA)

 •  

  ارتقاء سيستم شرکت ثامن ارتباط عصر به نسخه EHP7

 •  

  برگزاري دوره هاي آموزشي FIORI

 • 1397
 •  

  جلسه تست يکپارچگي مشاوران در ثامن ارتباط عصر

 •  

  جلسه تست يکپارچگي کاربران در گروه توسعه سرمايه گذاري انتخاب

 •  

  GO-Liveدر گروه صنعتي انتخاب(لوازم خانگي)

 

 تلگرام لينکدين

تهران خيابان پانزدهم گاندي پلاک25
seainfo[@]samenea.com
شماره تماس: 81137000-021